Finanční zdroje

Činnost Společnosti je financována z následujících zdrojů:

  • Členské příspěvky
  • Grantové zdroje
  • Dary
  • Podnikatelská činnost v souladu s předmětem činnosti Společnosti a v souladu s platnými předpisy

Společnost nevytváří zdanitelný zisk. Příjmy ze členských příspěvků, darů a podnikatelské činnosti jsou použity pro zajištění předmětu odborné činnosti Společnosti. Grantové zdroje jsou použity na konkrétní grantem podporované projekty a řádným způsobem vyúčtovány. Za hospodaření Společnosti zodpovídá předseda Společnosti.

číslo účtu ČSSFG 260181776/0300