Představení Československé společnosti pro forenzní genetiku, z.s.

Vítejte na nových webových stránkách.

ČSSFG je mezinárodní vědeckou společností, sdružující odborníky působící v oblasti forenzní genetiky neboli forenzní analýzy DNA, ale otevřenou i pro zájemce o tento obor z řad laiků. Přestože se jedná o poměrně mladou vědeckou disciplínu, její uplatnění v moderní společnosti je stále větší, počínaje zkoumáním stop z místa činu přes určování otcovství, jednoznačnou identifikaci obětí hromadných neštěstí, genetickou analýzu starých pohřebišť i královských hrobek, pátrání po společných předcích prostřednictvím DNA až třeba po ověřování pravosti vín…

Tyto stránky jsou určeny jak členům ČSSFG, tak odborné i laické veřejnosti. Věříme, že zde najdete mnoho cenných informací. Pokud máte jakékoli náměty či připomínky, kontaktujte nás.

Czech and Slovak Society of Forensic Genetics © 2020 by Czech and Slovak Society of Forensic Genetics is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR