Vše o ČSSFG

Československá společnost pro forenzní genetiku, z.s. byla založena v červenci roku 2005 jako odborná vědecká společnost na bázi dobrovolného sdružení občanů. K jejím hlavním záměrům a cílům patří:

  • Všestranná podpora členů Společnosti při výměně odborných zkušeností, podpora odborného růstu členů Společnosti a podpora úsilí členů Společnosti v osvětové činnosti seznamující veřejnost s předměty výzkumu a výsledky v oblasti forenzní genetiky.
  • Všestranná podpora studia forenzní genetiky, včetně pořádání odborných seminářů, kongresů, kursů a školení; vydávání a prodej odborných a popularizačních publikací, včetně elektronických (multimediálních nebo šířených po Internetu).
  • Poradenská činnost v oblasti biologie, soudní a kriminalistické praxe a určování otcovství.
  • Usnadňování a koordinace výzkumné a další vědecké aktivity, spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.
  • Reprezentace svých členů a obecně české a slovenské forenzní genetiky a blízce příbuzných oborů v odpovídajících odborných organizacích na národní i mezinárodní úrovni.