Konferenci Forensica 2024 pořádá Organizační výbor Československé společnosti pro forenzní genetiku v tomto složení:

  • Prof. Jiří Drábek, Ph.D.
  • Zuzana Štaffová
  • Mgr. Halina Šimková
  • Mgr. Tomáš Pexa
  • Mgr. Pavel Tomek, Ph.D.
  • Ing. Michal Kopečný, Ph.D.
  • Mgr. Vlastimil Stenzl
  • Jana Stránská
  • Zuzana Rožánková
  • studenti: Lucie Kotková, Eva Tarackezy, Lukáš Šulík, Lukáš Fryk, Ema Babčáková, Eliška Remešová
Kontakt na organizátory:

Email: drabekjiri@gmail.com