Čtvrtek

08:00 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:15 Přivítání účastníků

09:15 – 10:15 Branicki W. – Epigenetic age prediction in forensics – VISAGE models and beyond

10:15 – 11:15 Frýdek M. – Nový zákon o znalcích a jeho aplikační otázky po roce a půl účinnosti (ke stažení v PDF)

11:15 – 11:40 Coffee break

11:40 – 12:00 Kotková L. – Porovnání věkové predikce pyrosekvenačním kitem AgePlex a olomouckou MPS metodou

12:00 – 12:35 Drábek J. – Náhled do historie určování otcovství a příbuznosti (ke stažení v PDF)

12:35 – 13:05 Lupton S. – An Improved Capillary Electrophoresis System for Human Identification

13:10 – 15:30 Obědová pauza

15:30 – 17:00 Zasedání ČSSFG – valná hromada

Volba hlavního výboru ČSSFG

od 18:30 Společenský večer – koštování vína, cimbálovka

Pátek

09:00 – 09:45 Fleckhaus J. – DNA Methylation based age prediction in routine casework (ke stažení v PDF)

09:45 – 10:30 Uhlík O. – O čem je současná mikrobiální ekologie (ke stažení v PDF)

10:30 – 10:50 Coffee break

10:50 – 11:20 Tomek P.Nový zákon o znalcích a posudek v odvětví genetika (ke stažení v PDF)

11:20 – 11:40 Matejov P. Prípad únosu a vraždy A. Vlčekovej

11:40 – 12:00 Duda J. – Taxonomická determinace zvířecích chlupů a využití nehumánní genetiky ve forenzní praxi (kazuistika)

12:00 – 12:20 Stenzl V. – Forensní genetická genealogie – může to fungovat?

12:20 – 12:40 Karaus E. – Reimagining Human Identification (ke stažení v PDF)

12:40 – 13:00 Matoušková J. – Overview of the complete Applied Biosystems™ forensic workflow portfolio

13:00 Slavnostní ukončení konference

Změny v programu vyhrazeny.