pondělí

08:30 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:15 Zahájení konference

10:15 – 11:00 Hvížďalová D. – Umělá inteligence pro začátečníky: nové trendy a výzvy

11:00 – 11:20 Tresterová P. – Grantové příležitosti pro forenzní biology

11:20 – 11:45 Coffee break

11:45 – 12:30 Valerián L. – Násilná trestná činnost z pohledu Policie ČR

12:30 – 12:50 Krsička O. – Novinky ve světě HID&Forensics společnosti QIAGEN

12:50 – 13:10 Matoušková J. – Overview of the complete Applied Biosystems™ forensic workflow portfolio

13:10 – 14:45 Obědová pauza

14:45 – 17:45 Workshop Familias (jen pro zaregistrované účastníky)

Doprovodný program:

14:45 – 16:45 Hříšní lidé města Olomouce – komentovaná prohlídka; sraz u katedrály svatého Václava

19:00 – 22:00 Degustace vína Mámy na víně

úterý

09:00 – 09:45 Drábek J. – Data vizualizace dle Tufteho

09:45 – 10:15 Lupton S. – Revolutionizing Forensic DNA

10:15 – 10:35 Cuchalová L. – Individuální identifikace psů ve forenzní praxi

10:35 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:20 Klimešová V. Praktické využití nehumánní genetiky zvířat ve forenzní praxi

11:20 – 12:05 Frýdek M. Zákon o znalcích ve čtvrtém roce účinnosti

12:05 – 12:25 Kowalczyk K. – Bio-Rad – your partner in forensic science. ddPCR – application possibilities.

12:25 – 14:00 Obědová pauza

14:00 – 17:00 Workshop DNAStatistX (jen pro zaregistrované účastníky)

Doprovodný program:

14:00 – 16:00 Barokní andělíčci v Olomouci – komentovaná prohlídka; sraz u Pevnosti poznání

18:00 – 19:30 Jahelka I. – Písničky zpod taláru

19:30 – 22:00 Společenská večeře formou rautu – dress code smart casual

22:00 – 00:00 Pašikovský J. – Hudba k poslechu a tanci

středa

09:30 – 10:00 Urban Š. – Forenzní olfaktronika

10:00 – 10:15 Malá U. – Podobnost lidského pachu mezi sourozenci

10:15 – 10:30 Škeříková V. – Odběrové materiály pro forenzní olfaktronickou analýzu

10:30 – 10:55 Coffe break

10:55 – 11:15 Stenzl V. – Individuální charakter přenosu biologického a pachového materiálu při vzniku dotykové stopy

11:15 – 12:00 Valc J. – Právní limity forenzní genetiky a forenzní genetické genealogie

12:00 – 12:20 Kotková L. – Kontrola kvality dílčích kroků postupu při predikci věku z krve na základě DNA metylace

12:20 – 12:40 Drábek J. – Točí se točí DNA a vyhodnocení soutěže Data vizualizace dle Tufteho

12:40 – 12:50 Závěr konference

Změny v programu vyhrazeny.