MENU
Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Predikce viditelných znaků z biologických stop na místě činu

Článek se zabývá možnou predikcí lidských vnějších viditelných znaků ze stop nalezených na místě činu při řešení tzv. „cold cases". Tyto znaky se stanou v blízké budoucnosti běžně detekovatelnými, a to i bez znalosti biologické podstaty podílející se na formování těchto znaků. Je zdůrazněn především operativní význam těchto informací ve vyšetřování trestných činů, ale také nutnost vytvoření jasného právního prostředí pro uplatnění těchto nových přístupů.

Forensic Sci Int Genet. 2009 Jun;3(3):154-61

DNA-based prediction of human externally visible characteristics in forensics: motivations, scientific challenges, and ethical considerations

Kayser M, Schneider PM.

 

abstrakt článku