MENU
Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Analýza pigmentačních charakteristik lidí doby bronzové a železné

Článek popisuje přípravu multiplexového genotypizačního testu pro deset SNPs nacházejících se v šesti genech zodpovědných za pigmentaci. Testu bylo podrobeno 25 lidských ostatků z doby bronzové a železné, nalezených v centrální Sibiři. U většiny vzorků byl test úspěšný a poukázal na typické evropské pigminatační rysy. Autoři naznačují, jak je možné využít těchto poznatků při řešení současných forenzně genetických případů.

Int J Legal Med. 2009 May 5.

Pigment phenotype and biogeographical ancestry from ancient skeletal remains: inferences from multiplexed autosomal SNP analysis.

Bouakaze C, Keyser C, Crubézy E, Montagnon D, Ludes B.

 

abstrakt článku