MENU
Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Forward stuttery a DNA analýza směsí

Článek popisuje vznik tzv. forward stutterů, které mohou vznikat při PCR současně vedle lépe popsaných backward stutterů a které jsou problematickým subjektem při interpretaci DNA směsí, zvláště těch, kde je minoritní složka směsi v množství srovnatelném s PCR produktem v pozici stutterů. Článek obsahuje některá doporučení z hlediska interpretace.

Sci Justice. 2009 Mar;49(1):24-31

Characterisation of forward stutter in the AmpFlSTR SGM Plus PCR.

Gibb AJ, Huell AL, Simmons MC, Brown RM.

 

abstrakt článku