MENU
Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Příprava standardních referenčních materiálů v NIST

Článek popisuje přípravu standardního referenčního materiálu (SRM 2372) skupinou v NIST (National Institute of Standards and Technology). Tento SRM umožňuje snížit intralaboratorní i interlaboratorní variabilitu v kvantifikaci DNA určené pro amplifikaci pomocí PCR. Kombinací vhodných metod přípravy a metrologicky vyladěných spektrofotometrických měření je možné připravit certifikaci kvantifikačních standardů, které mají svoje praktické využití.

Anal Bioanal Chem. 2009 Apr 18.

Production and certification of NIST Standard Reference Material 2372 Human DNA Quantitation Standard.

Kline MC, Duewer DL, Travis JC, Smith MV, Redman JW, Vallone PM, Decker AE, Butler JM.

 

abstrakt článku