MENU
Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Nová metoda genotypování SNP zaměřená na použití v rámci forenzní analýzy

SNP genotypování je možné provádět pomocí několika možných přístupů, které však nemusejí být plně v souladu s potřebami forenzní DNA analýzy. Nově publikovaná metoda umožňuje genotypování single i multiple SNPs s využitím interkalující barvy a sondy značené fluoroforem. Autoři uvádí citlivost metody až na úrovni jednoho diploidního buněčného ekvivalentu.

Anal Biochem. 2009 May 8.

A SNP melt curve assay employing an intercalating dye probe FRET for forensic analysis.

Halpern MD, Ballantyne J.

 

abstrakt článku