Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

FORENSICA 2014

Publikováno 03.03.2014
Forensica 2014

Vážené kolegyně znalkyně a kolegové znalci,
dovolujeme si Vás pozvat na forenzně genetickou konferenci:

the 4th International Conference on Forensic Genetics „FORENSICA 2014"
21. až 23.5. 2014, v Břevnovském klášteře v Praze.

Mezi pozvanými přednášejícími budou - v abecedním pořadí: Kirsten Bos, Relu Cocos, Leonor Gusmão, Walther Parson, Florina Raicu - 
přičemž uvítáme také Váš odborný příspěvek nebo zajímavou kazuistiku (první dva dny je pracovním jazykem angličtina, třetí den čeština).

Termín pro zaslání abstrakt pro plakátová sdělení i přednášky je 9. 4. 2014. Abstrakta prosím zasílejte online po své registraci na stránce: 
http://www.forensica2014.org

Hlavními odbornými tématy budou:

· Masivně paralelní sekvenování
· Neautozomální markery
· Identifikace obětí hromadných neštěstí
· Interpretační rámec forenzně genetických vyšetření
· Identifikace tělesných tekutin
· Bezpečnost forenzně genetických dat
· Testování na místě činu

Těšíme se na setkání v Praze!

Jménem konferenčního výboru

Doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD.