Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Všichni, kdo se zabývají forenzně biologickou a forenzně genetickou problematikou, jakož i odborníci z úzce příbuzných oborů jsou srdečně zváni k aktivní účasti! Vítáme příspěvky týkající se vlastního výzkumu, informace o výsledcích replikování publikovaných studií, vlastní kazuistiky, příspěvky týkající se řízení kvality atd.

Přednášející mají účast na konferenci zdarma! Autoři posterů mají velmi zvýhodněný konferenční poplatek!

Příspěvky registrujte a abstrakty zasílejte ve formátu .doc nebo .docx (ne pdf!) na halina.simkova@gmail.com. Zařazení příspěvku do programu konference Vám bude potvrzeno.

Deadline pro přihlášení přednášky nebo posteru: 17.4.2018
Deadline pro zaslání abstraktu: 30.4.2018 

Povinný obsah abstraktu:

forma sdělení (přednáška - poster)

Název

Autoři (jména, afiliace)

Text (min. 300 slov, max. 2000 slov)

Nepovinný obsah abstraktu:

Klíčová slova

Vizuální prvky (grafy, obrázky atd.) - pokud možno v ČB škále, při nutnosti použití barvy nás předem kontaktujte!

Další informace (poděkování, údaje o financování grantu atd.) 

Pro případné další informace kontaktujte Halinu Šimkovou prostřednictvím emailu halina.simkova@gmail.com nebo telefonu +420603497499.