Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Kurzy a přednášky o forenzní genetice

Publikováno 02.11.2013

Přehledný seznam vzdělávacích aktivit v oblasti forenzní genetiky.

Pravidelné kurzy

 • Univerzita Palackého Olomouc - PřF - Biochemie - Forenzní chemie (KBC/FOC, Drábek)
 • Univerzita Palackého Olomouc- LF - General Medicine - Case reports in laboratory medicine/Interpretation of forensic genetics tests (MTM/VAB11, Drábek)
 • Univerzita Palackého Olomouc- LF - Všeobecné lékařství - Kazuistiky v laboratorní medicíně/Interpretace forenzně genetických testů (MTB/VCB11, Drábek)
 • Univerzita Palackého Olomouc- LF - Soudní lékařství a Soudní zubní lékařství - Biologické metody v soudním lékařství (SLP/VC011, SLP/ZUA11, Vrtěl)
 • Univerzita Palackého Olomouc- LF - Forensic Medicine - Biological methods in forensic medicine (SLP/VA011, Vrtěl)
 • Univerzita Karlova Praha - PřF - Forenzní genetika (MB110P50, Korabečná, Šimková, Drábek)
 • Univerzita Karlova Praha - 2. LF - Soudní lékařství - Základy forenzní genetiky (Vaněk)
 • Univerzita Karlova Praha - PřF - Forenzní genetika (MB110P50, Mazura)
 • Univerzita Karlova Praha - 1. LF - Identifikace genetické profilu jedince s využitím biomedicínské informatiky a statistiky (Zvárová, Mazura, Drábek)
 • ČVUT - FBMI - Civilní nouzové plánování - Základy forenzní genetiky (17MCZFG, Vaněk)
 • Univerzita Pardubice - FCHT - Analýza biologickych materialu - Forenzní genetika (C542, Stříbrná, Šimková)
 • VŠCHT - FPBT - Forenzní analýza (Ruml, Lipov, Hořínek, Šimková)
 • Masarykova univerzita - PřF - Antropogenetika - Forenzní genetika (Bi0124, Šaňková)

Nepravidlené kurzy
 • ČSSFG - osvěta pro členy ČSSFG, právníky a veřejnost (Zidkova, Šimková, Drábek, Hradil)
 • KÚP - výuka forenzní genetiky pro vyšetřovatele, státní zástupce a soudce, náplň speciálních kurzů pro policejní forenzní znalce a výuka v rámci kurzu kriminalistických expertů na Policejní akademii v Praze (Hradil, Stenzl)