Forensica 2016

logo forensica 2016
Kontakt
předseda společnosti
doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com
 
administrace webu
Mgr. Tomáš Cápal
ctomik@gmail.com

Kontakty

předseda společnosti
doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz

tajemník společnosti
RNDr. Jana Hájková

janaxhajkova@gmail.com

administrace webu
Mgr. Tomáš Cápal

tomas@capal.cz

obsah webu
Mgr. Halina Šimková

yosna.yosna@gmail.com