Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Materiály pro studenty našich kurzů

Zde si můžete stáhnout dvě odborné publikace, jejichž autory jsou členové ČSSFG. Publikace jsou dostupné ve formátu pdf a pro jejich užití platí následující pravidla:

  • publikace si může stáhnout kdokoli
  • stažení je bezplatné a není podmíněno žádnou registrací
  • publikace jsou určeny pro osobní užití nebo jako doporučený/distribuovaný materiál pro nekomerční vzdělávací aktivity
  • do publikací nesmí být žádným způsobem zasahováno
  • v případě užití publikací či jejich částí pro jiný než osobní účel vždy uvádějte zdroj

Děkujeme.

publikace č. 1: Halina Šimková: BREVIÁŘ FORENZNÍ GENETIKY. Forenzní analýza DNA v otázkách a odpovědích. Brno, 2012.  

publikace č. 2: Jiří Drábek: INTERPRETACE DNA PROFILŮ PŘI URČOVÁNÍ OTCOVSTVÍ A PŘÍBUZNOSTI. Brno, 2011.