Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Finanční zdroje

Činnost Společnosti je financována z následujících zdrojů:

  • Členské příspěvky
  • Grantové zdroje (www.4N6gen.org)
  • Dary
  • Podnikatelská činnost vsouladu s předmětem činnosti Společnosti a v souladu s platnými předpisy

Společnost nevytváří zdanitelný zisk. Příjmy ze členských příspěvků, darů a podnikatelské činnosti jsou použity pro zajištění předmětu odborné činnosti Společnosti. Grantové zdroje jsou použity na konkrétní grantem podporované projekty a řádným způsobem vyúčtovány. Za hospodaření Společnosti zodpovídá prezident Společnosti.

číslo účtu ČSSFG 260181776/0300