Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Co je forenzní genetika

Hlavními odvětvími forenzní genetiky jsou

  • kriminalistická genetika - genetické zkoumání biologických stop nalezených na místě trestného činu za účelem jednoznačné identifikace jejich původce
  • identifikační genetika - identifikace osob analýzou DNA prováděná pro nejrůznější účely (identifikace neznámých mrtvol, identifikace obětí hromadných neštěstí, ověření totožnosti osob...)
  • kognativní genetika - genetické zkoumání biologických příbuzenských vztahů, zpravidla pro občansko-právní jednání (např. paternitní analýza neboli „určení otcovství")

Kromě těchto základních oblastí se forenzní genetika zaměřuje též na forenzní využití analýz non-humánní DNA (zvířecí, rostlinné i virové a bakteriální).

Postupy a znalosti forenzní genetiky se dále uplatňují například v tzv. paleogenetice a biomolekulární archeologii, tedy oborech, jež se zabývají analýzou DNA z paleontologického a archeologického biologického materiálu.

Velkou popularitu v současné době získává další z podoblastí forenzní genetiky, a to geno-genealogie a geno-geografie, jež se zabývají využitím genetických analýz při zkoumání rodových příbuzností a historických geografických pohybů lidstva.

Úzce příbuznými obory forenzní genetiky jsou zejména některé další forenzní vědy, např. forenzní biologie, forenzní antropologie a soudní lékařství.