MENU
Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Novinky ve světě forenzní genetiky

 • National Institute Of Justice - Graduate Fellowship

  Publikováno 30.01.2015

  Více informaci ke stažení ... ZDE 

  Nebo na stránkích nij.gov/grf-stem

  Zdroj: nij.gov/grf-stem

 • Forensica 2014

  FORENSICA 2014

  Publikováno 03.03.2014

  Vážené kolegyně znalkyně a kolegové znalci,
  dovolujeme si Vás pozvat na forenzně genetickou konferenci:

  the 4th International Conference on Forensic Genetics „FORENSICA 2014"
  21. až 23.5. 2014, v Břevnovském klášteře v Praze.

 • Graf

  1.-2. května 2014 se bude v Londýně konat školení k programu na analýzu směsí STRmix

  Publikováno 03.03.2014

  Autoři špičkového programu na analýzu směsí STRmix Dr. John Buckleton a slečna Jo Bright pořádají za 600 GBP 1.-2. května 2014 v Londýně školení, ve kterém svůj program představí spolu s matematickými a molekulárními modely. 

 • OK

  Program pro interní validaci (verifikaci) STR

  Publikováno 03.03.2014

  Program pro interní validaci (verifikaci) STR v R kódu je dostupný z adresy https://sites.google.com/site/forensicapps/strvalidator .

 • The Forensic Technology Review

  Publikováno 28.04.2011

  Právě vychází nové číslo. Volně dostupné online na adrese www.forensics-news.com.

 • Překvapivá variabilita mitochondriální DNA by mohla zkomplikovat forenzní a genealogické analýzy

  Publikováno 24.03.2010

  Forenzní antropologové, evoluční i forenzní genetici by měli zpozornět. Dlouho se mělo za to, že mitochondriální genom je téměř identický ve všech buňkách lidského těla. Současný výzkum vědců HHMI (Howard Hughes Medical Institute) však ukazuje, že se liší překvapivě hodně. Výzkum ukázal, že různé formy mitochondriálního genomu se mohou vyskytovat v různých orgánech téhož jedince a tyto formy pravděpodobně vznikají během embryonálního vývoje.

  Více v tomto článku (EN):
  http://www.hhmi.org/news/vogelstein20100304.html  

  Zdroj: http://www.hhmi.org/news/vogelstein20100304.html

 • Spory ohledně testů DNA Abrahama Lincolna


  The Grand Army of the Republic muzeum v Philadelphii se odmítlo podílet na zkoumání krevních stop na polštáři, které mají údajně patřit 16. americkému prezidentovi Abrahamu Lincolnovi, jenž zemřel před 144 lety násilnou smrtí. Tento test by měl prokázat teorii, že trpěl velmi vzácnou formou rakoviny, na  kterou by pravděpodobně do roka stejně zemřel.

 • Americké státní laboratoře využívají testování vzorků v Evropě


  Díky nadměrnému množství nezpracovaných vzorků se některé americké státní laboratoře uchylují k možnosti testovat některé nestandardní vzorky především z oblasti „touch DNA" v evropských privátních laboratořích. To je i případ vraždy 19-leté Michelle Lawlessové z roku 1992, kdy oděvní součásti byly zaslány do specializované laboratoře v Holandsku. Pro sceeening míst předpokládaného kontaktu pachatele s oděvy poškozené byla použita speciální simulační technika.

 • Predikce viditelných znaků z biologických stop na místě činu


  Článek se zabývá možnou predikcí lidských vnějších viditelných znaků ze stop nalezených na místě činu při řešení tzv. „cold cases". Tyto znaky se stanou v blízké budoucnosti běžně detekovatelnými, a to i bez znalosti biologické podstaty podílející se na formování těchto znaků. Je zdůrazněn především operativní význam těchto informací ve vyšetřování trestných činů, ale také nutnost vytvoření jasného právního prostředí pro uplatnění těchto nových přístupů.

 • Analýza pigmentačních charakteristik lidí doby bronzové a železné


  Článek popisuje přípravu multiplexového genotypizačního testu pro deset SNPs nacházejících se v šesti genech zodpovědných za pigmentaci. Testu bylo podrobeno 25 lidských ostatků z doby bronzové a železné, nalezených v centrální Sibiři. U většiny vzorků byl test úspěšný a poukázal na typické evropské pigminatační rysy. Autoři naznačují, jak je možné využít těchto poznatků při řešení současných forenzně genetických případů.

 • Forward stuttery a DNA analýza směsí


  Článek popisuje vznik tzv. forward stutterů, které mohou vznikat při PCR současně vedle lépe popsaných backward stutterů a které jsou problematickým subjektem při interpretaci DNA směsí, zvláště těch, kde je minoritní složka směsi v množství srovnatelném s PCR produktem v pozici stutterů. Článek obsahuje některá doporučení z hlediska interpretace.

 • Příprava standardních referenčních materiálů v NIST


  Článek popisuje přípravu standardního referenčního materiálu (SRM 2372) skupinou v NIST (National Institute of Standards and Technology). Tento SRM umožňuje snížit intralaboratorní i interlaboratorní variabilitu v kvantifikaci DNA určené pro amplifikaci pomocí PCR. Kombinací vhodných metod přípravy a metrologicky vyladěných spektrofotometrických měření je možné připravit certifikaci kvantifikačních standardů, které mají svoje praktické využití.

 • Identifikace obětí hurikánu Katrina - zkušenosti účastníků


  Byl proveden průzkum mezi lékařskými genetiky, kteří se dobrovolně zúčastnili identifikace obětí po hurikánu Kathrina, s cílem zjistit, které zkušenosti by byly využitelné ve formě výukových materiálů pro budoucí řešení hromadných neštěstí. Všichni respondenti vyjádřili souhlas se svou budoucí účastí v těchto akcích, kde by mohli hrát aktivní roli.

 • Nová metoda genotypování SNP zaměřená na použití v rámci forenzní analýzy


  SNP genotypování je možné provádět pomocí několika možných přístupů, které však nemusejí být plně v souladu s potřebami forenzní DNA analýzy. Nově publikovaná metoda umožňuje genotypování single i multiple SNPs s využitím interkalující barvy a sondy značené fluoroforem. Autoři uvádí citlivost metody až na úrovni jednoho diploidního buněčného ekvivalentu.