Naše akce
 

 
 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Soutěž o nejlepší návrh česko-polského forenzně genetického projektu

Publikováno 01.08.2011

Vážení členové ČSSFG,

dne 11.8.2011 ruším soutěž o účast na konferenci ISFG 2011, protože se v termínu nepřihlásil žádný účastník.

S pozdravem
Jiří Drábek

 

Vážení členové ČSSFG,

Otevírá se možnost česko-polské grantem podporované spolupráce (viz http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/vyberove_rizeni_na_podporu_neziskovych.html).
Hlavní výbor ČSSFG zde vidí šanci rozvíjet spolupráci ČSSFG se zahraničím a chce podpořit aktivitu členů ČSSFG a studentů (i nečlenů ČSSFG) tím, že vypisuje soutěž na nejlepší návrh česko-polského forenzně genetického projektu.

"Projekt" budiž popsaná stránka formátu A4, velikost písma 10, kde budou bodově popsány cíle, záměry, aktivity, výstupy, vše konvenující zadání česko-polského fóra a zájmům českých a slovenských forenzních genetiků.

Nejlepší projekt posoudí hlavní výbor a ohodnotí proplacením nákladů pojených s návštěvou konference ISFG 2011 ve Vídni(http://www.isfg2011.org/).

Proti verdiktu HV není odvolání a na cenu není právní nárok. Vítěz se zavazuje, že v rámci služební cesty osobně konferenci ISFG navštíví, vyplní výkaz práce a napíše zprávu z cesty,
ve které doporučí přednášející ISFG 2011, které by stálo za to pozvat na Forensica 2012.

Termíny:
Vypsání soutěže: 27.7.2011 (tímto emailem a vyvěšením na webových stránkách ČSSFG) Nejzazší termín zasílání návrhů (elektronicky na adresu drabekjiri@gmail.com) 10.8.2011
Vyhlášení vítěze (emailem na adresy členů ČSSFG a dalších přihlášených, na webových stránkách ČSSFG) 12.8.2011
Konference ISFG: 29.8.-3.9.2011