Naše akce

 
 

Kontakt
předseda společnosti
prof. Jiří Drábek, PhD.
Karafiátová 27
779 00 Olomouc
jiri_drabek@seznam.cz
 
místopředsedkyně společnosti
Mgr. Halina Šimková
halina.simkova@gmail.com

Vítejte na webových stránkách Československé společnosti pro forenzní genetiku!

ČSSFG je mezinárodní vědeckou společností, sdružující odborníky působící v oblasti forenzní genetiky neboli forenzní DNA analýzy, ale otevřenou i pro zájemce o tento obor z řad laiků. Přestože se jedná o poměrně mladou vědeckou disciplínu, její uplatnění v moderní společnosti je stále větší, počínaje zkoumáním stop z místa činu přes určování otcovství, jednoznačnou identifikaci obětí hromadných neštěstí, genetickou analýzu starých pohřebišť i královských hrobek, pátrání po společných předcích prostřednictvím DNA až třeba po ověřování pravosti vín...

Tyto stránky jsou určeny jak členům ČSSFG, tak odborné i laické veřejnosti. Věříme, že zde najdete mnoho cenných informací. Pokud máte jakékoli náměty či připomínky, kontaktujte nás .


Vzdělávání
knihy

ČSSFG v současné době poskytuje vzdělávání prostřednictvím grantového projektu 4n6gen. Ten zahrnuje jak aktivity určené odborníkům v oblasti FG, tak aktivity zaměřené na osoby působící v justici a medicíně. Podrobné informace o projektu najdete zde .

Poradna
knihy

Poskytujeme bezplatně poradenství laické i odborné veřejnosti. Svůj dotaz nám můžete zaslat sem.

(Upozornění: Poradna není určena ke zprostředkování jakýchkoli analýz ani k poskytování informací o konkrétních kauzách, v nichž byla FG analýza použita).

Novinky ČSSFG:

Všechny novinky »